Cameraphoto Venezia
Anne Baxter
Rosanna Schiaffino
Chet Baker