Cameraphoto Venezia

Anne Baxter
Rosanna Schiaffino
Chet Baker